onsdag 21 juli 2010

Plagiat

Är jobbigt tycker jag. Ibland tror jag att mina elever förstår att de inte ska plagiera fast de inte förstår det. jag borde alltså informera dem mer om vad det är och hur det ska undvikas, kanske borde man börja ännu tidigare i skolan att prata om det.

Eftersom jag inte har så många elever så lär jag mig efter ett tag att känna igen deras sätt att skriva, ofta kan jag ganska fort upptäcka om de har plagierat något. Då brukar jag googla och hittar jag något då så hade jag ju rätt. Någon gång har jag misstänkt plagiering men efter noggrant sökande har jag konstaterat att den här eleven har tagit ett kliv framåt i sin skrivutveckling.

Det skulle dock onekligen var enklare om min skola hade tillgång till ex. Urkund eller något liknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar